E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Badplats Bönern

Sammanfattning

Uppfräschning av använd men sliten badplats Bönern

Beskrivning

Behöver se mer satsning på västra delen av Finspång då det mesta nu ligger vid Grosvads området.
Snälla fyll på med sand och rensa upp lite i vasskanten på lilla Bönerbadet(ej hopptornssidan)
Bänkarna är slitna och skulle behöva nya brädor.
Ingen stor kostnad och skulle uppskattas av många (stora som små)då många av våra badplatser är i dåligt skick.

Direktlänk till eFörslaget

http://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/359

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jennie Lehnberg 2020-06-04
2 Malin Tallberg 2020-07-29
3 Markus Nyman 2020-07-30
4 Sari Hjerppe 2020-08-04
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Jennie Lehnberg

Startdatum

2020-06-04

Slutdatum

2020-09-04

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

4 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter