Vägledning

Finspångs kommun vill skapa delaktighet och få in förslag som gynnar kommunen och dess utveckling. Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där individer och medborgargrupper kan delta i kommunens arbete. Det ger dig möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som behöver ändras inom kommunen. När du sänder in ett e-förslag till kommunen kan det få positiva följder som leder till förändring och debatt. Det kan uppmärksamma kommunen på din fråga och visa ett gillande eller peka på något som kan göras bättre.

Vem kan skapa och skriva under e-förslag?

Alla som vill kan skriva under eller skapa ett e-förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-förslag.

Hur skriver jag under ett e-förslag?

Om du vill skriva under ett förslag, klicka på "Se e-förslag" till vänster. Då kan du se alla aktiva förslag och sedan välja det förslag du är intresserad av och läsa all information om ämnet. Vill du skriva under - klicka på "Skriv under e-förslaget" och följ sedan instruktionerna.

Du kan bara skriva under ett specifikt e-förslag en gång. Personer som besöker e-förslag kan enbart se ditt namn i listan över underskrifter.

Hur skapar jag ett e-förslag?

För att skapa ett nytt e-förslag måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Det är enkelt att registrera sig; du fyller i några uppgifter som vi använder för att kunna kontakta dig om e-förslaget.

Personen som skapar ett e-förslag kallas för "Initiativtagare". När du har registrerat dig, klicka på länken till vänster - "Lägg till ett e-förslag" och följ sen instruktionerna på skärmen.

Går det att lämna och skriva under e-förslag på papper?

Det går bra att lämna in och skriva under e-förslag på papper. Lämna in eller skicka e-förslaget till: Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vad måste ett e-förslag innehålla?

E-förslaget ska innehålla en kort titel och en sammanfattning. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd initiativtagaren vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan det visas publikt.

Ta gärna med information som är relevant för e-förslaget och beskriv skälen till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan mitt e-förslag handla om?

Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för. Det vill säga ligger inom kommunens ansvars- och kompetensområde. Du hittar mer information om kommunens ansvarsområden på www.finspang.se

Publiceras ej

Det kan hända att ditt e-förslag inte kan behandlas överhuvudtaget, till exempel om;

• Det finns formella skäl till att inte behandla e-förslaget, som exempelvis en pågående parallell process, eller rättsprocess.

• E-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.

Om vi beslutar att ett e-förslag inte kan publiceras kommer vi att kontakta förslagsställaren för att diskutera skälen. Denne får då också en möjlighet att skriva om sitt förslag.

Hur lång tid tar det innan e-förslaget är tillgängligt publikt?

När du har skickat in ditt e-förslag, kan det ta upp till en vecka för att hantera förslaget. Under den perioden kommer vi att undersöka om det finns liknande e-förslag. Vi kommer också att granska om förslaget följer våra riktlinjer.

Hur marknadsförs e-förslaget?

E-förslaget visas på kommunens webbplats för e-förslag. Enskilda e-förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen.

Förslagsställaren kan själv kampanja sitt förslag på olika sätt, exempelvis i sociala medier, lokala tidningar med mera.

 Hur länge ligger ett e-förslag  öppet för underskrifter?

Ett e-förslag ligger öppet för underskrifter i tre månader.

Hur många underskrifter måste ett e-förslag ha för att det ska behandlas?

För att förslaget ska behandlas måste det ha minst 30 underskrifter.

Vad händer sedan?

Om e-förslaget har fått minst 30 underskrifter skickas det till kommunens registrator för handläggning. E-förslaget tas upp för information och beslut på kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar då om det ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen skickar e-förslaget till förvaltningen för handläggning och förslag till beslut. En handläggare kontaktar e-förslagsställaren och diskuterar förslaget med honom eller henne. Kommunstyrelsen beslutar sedan om förslaget ska genomföras eller inte. Ansvarig handläggare meddelar sedan förslagsställaren om positivt besked alternativt avslag tillsammans med motivering.

Ansvar

Finspångs kommun publicerar förslag som inte strider mot det som står under rubrikerna ovan. I övrigt är det förslagsställarens åsikter som uttrycks i förslaget och ingenting som Finspångs kommun står bakom.