Resebidrag till högskolestuderande

Sammanfattning

Det är viktigt för en kommun som vill vara levande och kunna expandera att vara attraktiv för ungdomar. Idag väljer många att studera på annan ort efter gymnasiet. Många flyttar också dit istället för att pendla av olika anledningar.

För att öka möjligheterna för de studerande att bo kvar i Finspång och göra det mer attraktivt följer ett förslag:

Alla som bedriver högskole/universitetsstudier eller yrkeshögskolestudier på heltid samt dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten ska kunna ansöka om ett resebidrag för att täcka 50% av resekostnaden.

Beskrivning

Ett resebidrag bör finnas då det idag kan bli billigare för ungdomar att flytta från Finspång till någon av de större städerna i länet för att studera. Detta resebidrag ska vara ett sätt motivera unga till att studera samt att göra det mer attraktivt att bo kvar här. Det är dags att satsa på ungdomarna efter ungdomsrabatter på boende bland annat tagits bort!

Tranås kommun är en kommun som erbjuder möjligheten att ansöka om resebidrag då det är en kommun likt Finspång där många pendlar till högskolan. Poängen är att många ska fortsätta att pendla och inte flytta härifrån. Bedömning vid ansökan bör också göras av vad som anses vara ett rimligt avstånd för pendling.


Lär mer om detta här: http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/vuxenutbildning/resebidrag.7498.html

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/Resebidrag

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Fredrik Wastesson 2014-11-11
2 Robert Stenberg 2014-11-12
3 Viktor Lilja 2014-11-12
4 Christian Hultgren 2014-11-12
5 Jesper Andersson 2014-11-12
6 Rebecka Waleij 2014-11-13
7 Emilia Creutz 2014-11-13
8 sandra rosén 2014-11-30
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Malin Fritiofsson

Startdatum

2014-11-10

Slutdatum

2014-11-30

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

8 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter