Säkrare cykelbanor

Sammanfattning

Minska de dagliga kollisionsincidenterna genom uppmålning med symboler av vad som är cykelbana respektive gångbana.

Beskrivning

På t.ex. cykelbanan längs Östermalmsvägen sker dagligen incidenter när framförallt cyklister inte förstår vad som är gångbana respektive cykelbana.
Det skulle förmodligen bli bättre om fler symboler av cykel respektive fotgängare målades. Gärna med riktningspilar som påminner om högertrafik för cyklisterna.
När symbolerna är placerade i anslutning till ett övergångsställe är de lite onödiga, det framgår ju av övergångsstället vad som är gångbana, placera dem hellre 50m in på cykelbanan. Men framförallt fler.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/sakrarecykelbanor

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sylvia Eklöf Esping 2016-01-21
2 Omar Vinterfröjd 2016-02-09
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Gunnar Norén

Startdatum

2015-11-20

Slutdatum

2016-03-19

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

2 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter