Kommundevis mot våld mot kvinnor

Sammanfattning

Finspångs kommun föreslås att under ett års tid anta kommundevisen "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra".
Vi behöver alla göra mer för att FN-konventioner (1979 o 1993), Europarådskonvention (2011) och regeringens jämställdhetsmål ska förverkligas. En devis som kommunen använder flitigt i alla sammanhang och i dokument kan bidra till att stärka kvinnors rätt att slippa fysiskt, psykiskt och emotionellt våld av män.

Beskrivning

Trots deklarationer och olika insatser är det lång väg att gå innan regeringens jämställdhetsmål att ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” har uppnåtts. Det råder stor enighet om att män inte ska slå kvinnor men likväl fortsätter en dyster statistik - kryddad med ett stort mörkertal - att sammanställas av Brottsförebyggande rådet. Bristen på jämställdhet, destruktiva maskulinitetsnormer, hög alkoholkonsumtion, ojämlika maktstrukturer, våldsglorifiering, hederskulturer – de strukturella drivkrafterna och medverkande faktorer som utgör, utlöser och underblåser våld mot kvinnor är åtskilliga. Det betyder att insatserna behöver bli större än det de är idag. Fler goda krafter måste mobiliseras. Våldet måste ifrågasättas och fler förebyggande åtgärder förhindra att det inträffar.

1979 antog FN konventionen om eliminering av diskriminering av kvinnor. Den deklarationen kompletterades 1993 med en deklaration av generalförsamlingen att kvinnor har samma rättigheter som andra människor (!) och att våld mot kvinnor ska upphöra.

Den 1 juli 2014 ratificerade Sverige den av Europarådet i april 2011 antagna Konventionen om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Kommunen har en stor uppgift – till betydande del lagstadgad - att på alla sätt främja jämställdheten, värna kvinnors lika rättigheter och att förebygga våld. Uppgiften är så stor om man vill komma vidare i arbetet att kommunens alla verksamheter bör göras påminda om att uppmärksamma, förebygga och åtgärda.

Mitt förslag är att Finspångs kommun under ett år (behöver inte vara kalenderår) antar en kommundevis som i enlighet med de nationella jämställdhetsmålen och FN-deklarationen ska lyda: MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA.

Kommunen ska därefter under ett år i mesta möjliga mån publicera devisen på hemsida, i arbetsmaterial, politiska beslutsunderlag och andra handlingar, i korrespondens och på annat sätt som man finner lämpligt för att verksamheterna och medborgarna och andra aktörer i samhället ska förstå att Finspångs kommun tar arbetet med våld mot kvinnor på största allvar. Devisen kan också inspirera och uppfordra enskilda människor att agera.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/Kommundevis

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jan-Ove Ragnarsson 2015-12-02 Viktigt!
2 Maria Bergqvist 2015-12-07 Jämställdhetsarbetet behöver starta tidigt, på förskolor, BVC-sköterskor, föräldrarutbildningar, för att påverka normer. Glöm inte heller idrottsföreningar, fritidsgårdar, arbetsplatspolicys, arbetsförmedlingen, vårdinrättningar m.m. Ja, hela kommunens verksamhet behöver involveras.
3 Ingrid Linse 2015-12-07
4 Fredrik Wastesson 2015-12-17
5 Emilie Bäckman 2015-12-17
6 Eva Jägerhed 2015-12-18
7 Maia Lee Lind 2015-12-24
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Per-Åke Andersson

Startdatum

2015-12-03

Slutdatum

2016-03-03

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

7 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter