Vårt fina badhus

Sammanfattning

Över prissättning för pensionärer på Finspångs badhus

Beskrivning


.
Sedan ett antal år ståtar Finspångs kommun med ett alldeles utmärkt badhus med tillhörande träningsanläggning vilket är skött av entreprenören Medley, vilket sköts på ett utmärkt sätt med trevlig personal.
Medley har dock en prispolitik som missgynnar en stor grupp av medborgare nämligen pensionärerna då det inte finns någon typ av pensionärs rabatt.Besökarna kan indelas i två kategorier.
1 Företags eller kommun anställda med reducerad avgift, ca 280 kr/månad
2 Invandrar verkets mottagna flyktingar. Deras avgifter betalas av invandrarverket.
I dessa tider då fattigpensionärerna ökar dramatiskt har Medley en prispolitik som utestänger pensionärerna effektivt.
Sedan tidig höst har medley ökat priserna på månadskort från 530 till 700 kr och ett 10 kort kostar numera 1100 kr,dessa kostnader utestänger effektivt pensionärerna från att avnjuta den för oss så viktiga träningen och simningen för att kunna vidmakthålla hälsan upp i åren utan att behöva anlita vård och hjälp genom den kommunala vården.Då jag själv lider av muskelförtvining vet jag hur viktigt det är med träning under vintermånaderna för att vidmakthålla muskelfunktionerna.Från Medley sida syns en tydlig intension att styra över till ett årsabonemang som de flesta av oss inte efterfrågar under sommarmånaderna.
För alla inblandade 3 parter är det en win win situation. 1 För Medley ett ökat antal sålda kort, Då dagtid ca 80% av träningsredskapen står oanvända och det kan vara helt tomt i stora bassängen för motionssim.
För Finspångs kommun, genom att senarelägga tidpunkten då kommunen måste gå in med dyra vårdinsatser,genom att seniormedborgarna helt enkelt håller sig friskare.
För seniormedborgaren som kan hålla sig friskare och uppleva en stimulans under vintermånaderna då många pga rädsla att ramla och bryta sig ej törs ta långpromenader.
Har sett i medborgar förslagen att det efterfrågats utegym i Lundalen. Detta torde väl vara fel väg att gå då vi har en sådan fin skattefinansierad anläggning på Grosvad. Seniormedborgarna skall inte vara tvungna att vara hänvisade till något utegym av kostnadsskäl, då de under många år skatte finanserat kommunens verksamhet.
Härför yrkar jag på att kommunen tar upp förhandlingar med Medley om kraftigt sänkta avgifter för oss pensionärer förslagsvis 300 kr både för månadskort och 10 kort. Om detta ej låter sig göras bör kommunen gå in och direkt subventionera pensionärskort.

Mvh LARS KARLSSON (PENSIONÄR )

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/203

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Rose-mari Karlsson 2016-04-05 Så Sant
2 Thomas Pyk 2016-04-06
3 Anneli Pyk 2016-04-07
4 Maria Karlsson 2016-04-15
5 Börje Gavér 2016-05-19
6 Annastina Juslin Petersen 2016-05-19
7 Pernilla Carlsson 2016-05-24
8 Carina Svensson 2016-05-24 Det låter väldigt sunt och kostnadseffektivt! Hela samhället tjänar på en frisk och hälsosam befolkning!
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Lars Karlsson

Startdatum

2016-04-01

Slutdatum

2016-06-01

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

8 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter