Trafikhinder vid påfarter till gång- och cykelbana mellan Finspång och Hällestad

Sammanfattning

Stopp för olovlig motortrafik på banvallen.

Beskrivning

Det måste bli stopp på motorfordonsrafiken på banvallen mellan Finspång och Hällestad. Det händer snart en olycka om inget görs. Jag föreslår att istället för bommar som hela tiden bryts sönder så placerar kommunen ut betongsuggor eller stora stenblock vid tänkbara påfarter så att enbart gående och cyklande kommer fram.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/209

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Tommy Söderqvist

Startdatum

2017-01-11

Slutdatum

2017-04-11

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

0 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter