Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun

Sammanfattning

Användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av tidigare nämnda pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som skall gälla.

Beskrivning

Jag med flera har svårt att se fram emot de högtider då det enligt tradition skall smällas smällare och skjuta raketer vid t.ex. nyår, valborg etc. Några av oss får se på när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop, gömmer sig och skakar eller blir helt apatiskt samt slutar äta. En del får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. Fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama och vilda) detta kan ta lång tid att reparera. Dessutom så påverkar användandet även vår natur och miljö negativt och kan ge skador på egendom. Tyvärr så är det inte bara själva nyårsafton eller andra högtider som är problemet, det smälls smällare och skjuts raketer både morgon och kväll från den dagen då fyrverkerierna börjar säljas.

Jag föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och fyrverkerier. Jag föreslår även att Finspångs kommun reglerar användningen och tar över ansvaret för användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. En reglering innebär att allmänheten kan få information från kommunen om var det skall smällas, när det skall smällas och under hur lång tid. Det underlättar för alla de berörda att kunna förbereda sig på det sätt som är nödvändigt.

Svenska Kennelklubben har under flera år haft kampanjer om hur våra hundar far illa av fyrverkerier både fysiskt och psykiskt. Både Djurens rätt och Naturskyddsföreningen hävdar att även de vilda djuren samt vår natur och miljö påverkas negativt.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/239

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Lejon 2018-01-03 Självklart skriver jag under mot djurplågeri!
2 Sari Hjerppe 2018-01-03
3 Jeanette Grundström 2018-01-03
4 Anki Gram 2018-01-03
5 Linda Berg Johansson 2018-01-04
6 Ulf Karlsson 2018-01-04
7 Sofia Sundkvist 2018-01-04
8 Ulrika Granroth 2018-01-04
9 Emma Fridell Leijon 2018-01-04
10 Sara Liljeros 2018-01-05
11 Ramona Rubensdörffer 2018-01-05
12 Maria Fagerberg 2018-01-07 Jag har både häst, hund och katt och finner ingen mening med fyrverkerier, visst är det vackert att se på men det är absolut inte värt det lidande det ger. Mina djur är inte så väldigt brydda men jag skulle ändå önska att de slapp höra eländet. Dessutom innebär fyrverkerier en negativ påverkan på miljön, och ärligt talat vem tycker att det ser trevligt ut dagen efter, när det ligger skräp från fyrverkerier överallt?!
13 Anna Hellerstedt 2018-01-07 Anna Hellerstedt
14 Malin Eriksson 2018-01-08
15 Hanna Setzman 2018-01-12
16 Kristina Lundberg 2018-01-12
17 Malin Söderqvist 2018-01-12
18 Carina Svensson 2018-01-22 Bra förslag! Den skada det medför för djuren kan aldrig försvaras med att människan ska ha roligt en kort stund. Då djuren är i beroendeställning till oss är det vår plikt att skydda dem från allt som skadar dom. Punkt!
19 Lars-Göran Hansen 2018-01-25
20 Johanna Jakobsson 2018-01-28
21 Maud Karlsson 2018-03-18
22 Magnus Bengtsson 2018-04-04
23 weronica bengtsson 2018-04-04
24 Mattias Larsson 2018-04-20
25 Camilla Bauer 2018-04-20
26 Nina Åsander 2018-04-23 Mycket bra förslag
27 Stefan Antonsson 2018-04-23 Det behövs verkligen det är ett otyg med alla smällare.
28 Mikael Hellberg 2018-04-23
29 Carina Antonsson 2018-04-23
30 Marja Melander 2018-04-24
31 Ann-Mari Gyllensten 2018-04-24
32 Ingela Hansson Karlsson 2018-04-24 Håller helt med. Fyrverkerier är vackert men jag anser att det ska endast få förekomma på offentliga platser under ordnade förhållanden och under bestämd tid. Har haft 2 hundar som var helt förstörda under nyårsaftnar. Förbjud all privat uppskjutning av smällaren. Tänk på alla djur som mår dåligt.
33 Hans Karlsson 2018-04-24
34 Lennart Krumlinde 2018-04-24
35 Pia Mikmar 2018-04-24 Efterlängtat förslag !
36 Lena Göransson 2018-04-24
37 Jessica Göransson 2018-04-24 Jättebra förslag !!
38 Johan Melander 2018-04-24
39 Rolf Arvidsson 2018-04-24
40 Marie Jansson 2018-04-24
41 Anders Dahlström 2018-04-24
42 Yvonne Gustavsson 2018-04-25
43 Carina69 Carina69 2018-04-25 Ett mkt bra förslag
44 Linda Olsson 2018-04-28
45 Gunilla Johansson 2018-05-07
46 Linda Karlsson 2018-05-09
47 Kent Sepic 2018-06-07
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Carina Felix Gabrielsson

Startdatum

Slutdatum

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

47 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter