E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Byte gatunamn

Sammanfattning

Lasarettsvägen bör byta namn till Valonvägen

Beskrivning

Då vi snart inte har något lasarett eller kvalificerad sjukvård kvar i kommunen, föreslår jag att Lasarettsvägen byter namn till Valonvägen.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/243

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Börje Heinmert 2018-01-16
2 Lars-Göran Hansen 2018-01-25
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Börje Heinmert

Startdatum

2018-01-16

Slutdatum

2018-04-16

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

2 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter