E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Pendelparkering vid Mellangrind

Sammanfattning

Då det är många som pendlar till sina arbeten, från norra 51: an, (från Hällestadshållet) skulle det underlätta med parkering vid ändhållplatsen vid Mellangrind. Det skulle också lätta på parkeringstrycket i Centrum. Ur miljösynpunkt kanske fler skulle åka kollektivt.

Beskrivning

Mellan riksväg 51 och Mellangrindsvägen finns en sänka som kan fyllas igen och där skapa en parkering.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/244

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sten Zetterfeldt 2018-03-07
2 Madeleine Ståhl 2018-03-23
3 Sanne Greve 2018-05-15
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Sten Zetterfeldt

Startdatum

2018-03-07

Slutdatum

2018-06-07

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

3 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter