E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Hundlatriner

Sammanfattning

Fler hundlatriner längs med gångstråket Sjöviksvägen - banvallen - Ekmans väg

Beskrivning

Jag önskar ytterligare en hundlatrin längs med banvallens gång- och cykelväg. Idag finns den sista hundlatrinen i korset Sjöviksvägen - banvallen. Tidigare fanns en latrin vid "femvägskorset" (nedanför Profilen och Viggestorp) men den försvann av någon anledning för ett par, tre år sedan. Den latrinen skulle jag önska bli återinsatt.
Även längs med Söviksvägen i höjd med Folkets park skulle det vara önskvärt med en hundlatrin. Tidigare fanns en latrin vid prkeringen Bergska skolan/Ekmans väg 17 men den försvann i samband med Bergska skolans ombyggnad och återställdes aldrig.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/Hundlatriner

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jeanette Grundström 2018-03-29
2 Helena Burman 2018-03-29
3 Anki Gram 2018-04-22 Bra förslag. Lägg gärna till ytterligare en latrin längre upp mot Sonstorp, där viggestorpsspåret kommer ut på banvallen.
4 Sanne Greve 2018-05-15
5 Carina Felix Gabrielsson 2018-05-17
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Jeanette Grundström

Startdatum

2018-03-29

Slutdatum

2018-06-29

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

5 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter