E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Rasttoaletter vid Mellangrind

Sammanfattning

Mellangrind har blivit den nya vändhållplatsen istället för gamla stationshuset.

Beskrivning

Busschaufförerna behöver en toalett att gå på, istället för att "göra sina behov" i buskarna på bullervallen vid Mellangrind. På andra sidan rv 51 finns dessutom en rastplats där det saknas toaletter. Även många långtradarchaufförer stannar vid denna rastplats och vilar. De skulle säkert uppskatta en toalett istället för skogen.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/250

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Nina Åsander 2018-04-25
2 Madeleine Ståhl 2018-05-08
3 Sanne Greve 2018-05-15
4 Owe Edlund 2018-06-02 En toalett vid rastplatsen skulle öka Finspångs attraktivitet bland bilturister med naturliga behov, bra förslag.
5 Kent Sepic 2018-06-07
6 Ulrika Johansson 2018-07-17
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Nina Åsander

Startdatum

2018-04-25

Slutdatum

2018-07-25

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

6 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter