E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Cykelväg

Sammanfattning

Önskar att vi kan få en cykelväg hela vägen från Rejmyre till Hävla.

Beskrivning

Då en cykelväg är säkrare för våra barn men även för vuxna som cyklar, det finns en liten nu men om man kan förlänga denna så kan flera cykla säkert.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/254

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Karolina Gustafson 2018-06-08
2 Eva-Lotta Wall 2018-06-14 skriver på för en förlängning av gång och cykelväg från korsningen Glasbruksvägen/Sandåkravägen fram till bussvändplan mot Hävla
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Karolina Gustafson

Startdatum

2018-06-08

Slutdatum

2018-09-08

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

2 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter