E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen

Sammanfattning

Att förbätra utomhusmiljön runt huset bildnigen för att på det sättet få en trevligare och mer stimulerande omgivning som också kan bidra till en tryggare skola och mer aktiva elever och anställda i huset.

Beskrivning

Vi ifrån Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd önskar att lägga fram ett förslag om en bättre utomhusmiljö runt Bildningen. Förslag på föremål att montera på området är bänkar, bord, papperskorgar samt eventuellt en basketkorg. Vi anser att detta skulle kunna bidra till en positiv arbetsmiljö för både elever och personal i huset. Vi anser också att det i dagsläget är för torftig utomhusmiljö med dåliga möjligheter att vistas utomhus. Vi tycker också det är viktigt att elever och personal ska kunna vistas mer utomhus för att få mer frisk luft och även mer fysisk aktivitet.

Vi vet om planerna att göra om ett antal parkeringsplatser på skolan till en cykelväg. Vi anser då att man även skulle kunna ta bort övriga parkeringsplaster på framsidan utav huset och endast ge fordon med anknytning till verksamheten i huset tillgång att stå där för att kunna bygga ett större rekreationsområde. Sedan anser vi att ytan på baksidan utav huset som vätter mot skuten-sjön skulle kunna användas bättre åt rekreation som bänkar och bord för att ge bättre möjligheter till att vara utomhus. I huset är det även trång och ibland högljutt pågrund utav många elever, vilket kan leda till stress bland elever och personal. Därför skulle alla tjäna på en bättre utomhusmiljö för att kunna utnyttja husets område till fullo ifall det exempelvis blir för mycket folk på en begränsad yta.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/257

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Per Leander 2018-08-20
2 Madeleine Engström 2018-08-22
3 Maid Bosnjakovic 2018-09-14 Jag är för en bättre utomhusmiljö!
4 Stefan Abrahamsson 2018-10-22
5 Marie Staf 2018-10-24
6 Jonathan Lönning 2018-10-24
7 Martina Danborg 2018-10-24
8 Jessica Johannesson 2018-10-24
9 Magnus Vikinge 2018-10-24
10 Göran Rumenius 2018-10-24
11 Anna Hellerstedt 2018-10-24
12 Joel Rydin 2018-10-24
13 Pelle Sjöborg 2018-10-24
14 Karin Oskarsson 2018-10-24
15 Annelie Telleskog 2018-10-24
16 Rauno Heiskanen Dahlström 2018-10-25
17 Camilla Kronholm 2018-10-25
18 Viktoria Byström 2018-10-25
19 Christian Egertz 2018-10-25
20 Audrey Chanson 2018-10-26
21 Alva Hörnlund 2018-10-26 blir nog bra
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Per Leander

Startdatum

2018-08-20

Slutdatum

2018-11-20

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

21 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter