E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

buskröj

Sammanfattning

Bättre miljö öppet landskap.

Beskrivning

Ett förslag från granne till Hällestadgården, det finns runt gården promenadvägar, detta gäller den som går närmast ån det är i dag buskar träd skräphögar, som gör att man knappt ser ån. Det torde gå att få bort buskar och träd enkelt så att ån och de svanar som på vårkanten kommer för att äta på gärdet vid ån blir synliga på ett annat sätt än nu. Detta har påtalas till mej från de som bor på Hällestadgården att det blir en upplevelse och att det ökad trivsel.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/266

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lars Palmqvist 2019-01-25
2 Madeleine Ståhl 2019-02-06
3 Ola Lundqvist 2019-03-13
4 Lotta Bäcklin 2019-04-19 Ja det tycker jag var ett bra förslag, då svanar o vatten att se på är bra att se på för hälsan
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Lars Palmqvist

Startdatum

2019-01-25

Slutdatum

2019-04-25

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

4 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter