Nytt café i Vibjörnsparken

Sammanfattning

Caféverksamhet

Beskrivning

Klippestorpscaféet är ju inte tillgänglighetsanpassat, därför föreslår jag att det byggs ett nytt café i nivå med den befintliga parkeringsplatsen. Fördelar: kan byggas anpassat för personer med funktionshinder, bli lätt tillgängligt för bil-, cykel och allmänt gående kommuninnevånare såväl som turister på besök som kanske tankar sina bilar eller bara är på genomresa. VA och el finns ju redan framdraget till den befintliga nybyggda toalettbyggnaden, i omedelbar närhet finns ju service och bränsle till fordon, korvkiosk mm. mm. Denna nya byggnad skulle kunna kunde uppföras av elever på Bergska skolans bygglinje lokala firmor.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/Klippet

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Krister Ståhl 2019-05-09
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Krister Ståhl

Startdatum

2019-05-09

Slutdatum

2019-08-09

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

1 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter