E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Motionsspår Nyhem

Sammanfattning

I fantastiska Nyhemsskogen finns idag ett virrvarr av fantastiska stigar. Idag är uppmärkningen av dessa obefintlig.
En uppsamlingsplats med karta och ny uppmärkning av ett 3-5-10 och 15 km spår vore fantastisk för såväl Finspångs kommuns invånare samt skolungdomar.

Beskrivning

Hej

För oss som sysslar med motionsträning eller bara för de som vill ta en lugn promenad är Nyhemsskogen en fantastisk tillgång. Dock består skogen idag av ett virrvarr av stigar, traktorspår, etc. Att göra något liknande man åstadkommit på Grosvad vore fantastiskt. En samlingsplats med karta, uppmärkta spår att springa/promenera. 3-5-10 och 15 km är en bra början men potentialen är mångt mycket större än så!
Motionsspår som sträcker sig förbi och runt Axsjön med möjlighet till bad, promenadstråk för pensionärer och kortare rundor för skolelever. Att vi i Finspång med den fantastiska natur som omger oss inte tar vara på denna skatt bättre är en sorg.

Förslaget är även billigt, enkelt att genomföra samt gagnar en stor publik. Kom igen Finspång, det blir kul!

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/motionnyhem

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Björn Strand 2019-08-14
2 Tina Hultmark 2019-08-14
3 Lisa Bakker 2019-08-15
4 Lina Sjöqvist 2019-08-15
5 Henrik Hildemar 2019-08-19 Spåren finns redan om än dåligt utmärkta och utan underhåll. Lite slyröjning och markeringar som kompletteras av den föreslagna kartan vore fantastiskt.
6 Johan Helgesson 2019-08-19 Gärna ett mtb-spår också
7 Eric Rosander 2019-08-22
8 Anders Bygghammar 2019-08-25
9 Julia Evertson 2019-08-29
10 Cristina Lindén 2019-09-02
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Björn Strand

Startdatum

2019-08-14

Slutdatum

2019-11-14

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

10 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter