E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Flytta konstverket trädet

Sammanfattning

Flytta Lundes skrotträd så att det blir mer synligt.

Beskrivning

Det vackra trädet av skrot som tidigare stod där Finspångs vårdcentrum byggs står nu nere i hörnet av Bruksparken. Det syns inte om man inte vet om att det står där. Jag föreslår att det flyttas till en plats där det syns.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/skrottrad

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Charlotte Malm 2019-09-04
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Charlotte Malm

Startdatum

2019-09-04

Slutdatum

2019-12-04

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

1 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter