E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Öppna en fritidsgård på Hårstorp/Dunderbacken

Sammanfattning

En satsning på de lite äldre barnen och ungdomar i området Hårstorp/Dunderbacken skulle leda till ökad trivsel och trygghet då det idag inte finns så många aktiviteter i området som tilltalar denna målgrupp. En fritidsgård där det finns vuxna som kan stödja och inspirera är väl investerade pengar.

Beskrivning

Idag finns det många barn och ungdomar som bor på Hårstorp och Dunderbacken. För de yngre barnen finns nya fina lekparker. De lite äldre barnen från ca 10 år och uppåt har idag inte så många aktiviteter i området som lockar, vilket innebär att det lätt blir att de driver omkring utan att ha så mycket att göra. I kommunen finns idag många aktiva idrottsföreningar men alla vill inte eller har inte förutsättningar att kunna delta vilket innebär att de blir kvar hemma i området. Barnen och ungdomarna skulle behöva ha ett ställe dit de kan gå, vardagar efter skolan och även på helger, där de erbjuds olika aktiviteter. En fritidsgård och där det finns vuxna som kan stödja och inspirera barn och ungdomar är väl investerade pengar. En satsning på en fritidsgård skulle leda till ökad trivsel och trygghet för alla som bor på Hårstorp/Dunderbacken!

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/312

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Åsa Åsa 2019-10-09
2 Lisa Waldeck 2019-10-16
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Åsa Åsa

Startdatum

2019-10-09

Slutdatum

2020-01-09

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

2 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter