E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Graffitivägg vid nya skejtparken

Sammanfattning

Graffiti och skejtkultur är starkt sammankopplade, det är det sedan gammalt!
Likaså att människor söker sätt att få utlopp för sin kreativitet och skaparlust, ofta genom gatukonst och tillsammans med andra likasinnade. Ofta sker detta genom klotter och målande på platser som gemene man helst vill hålla klassiska och rena. Två världar krockar och precis därför bör det upprättas en laglig graffitivägg i samma område som den nya skejtparken som i skrivande stund byggs vid Grosvad.

Mer lättillgänglig konst till allmänheten!

Beskrivning

Graffiti syftar främst till konst som målas direkt på betong, väggar och andra publika ytor och underlag. Grattifikulturen växte fram i Sverige under 80-talet och har sedan dess både spridits och förfinats.

Åsikterna är delade. En del ser enbart graffiti som skadegörelse medan andra ser det som ett sätt att få fram viktiga budskap och få utlopp för kreativitet.
Här är det viktigt att vi ser skillnaden mellan ett ilsket målat hakkors på en busskur och ett noggrant målat konstverk som någon lagt ner både tid och själ i.
Stora graffitikonstnärer, både världskända och lokala, pryder numera våra storstäder med sin konst, både lagligt på uppdrag av kommunen och på eget bevåg i gamla industriområden och tågtunnlar.

I närheten av Grosvad byggs i skrivande stund den nya skejtparken. Graffiti och skejtkultur är starkt sammankopplade, det är det sedan gammalt!
Likaså att människor söker sätt att få utlopp för sin kreativitet och skaparlust, ofta genom gatukonst och tillsammans med andra likasinnade. Ofta sker detta genom klotter och målande på platser som gemene man helst vill hålla klassiska och rena. Två världar krockar och precis därför bör det upprättas en laglig graffitivägg i samma område som den nya skejtparken som i skrivande stund byggs vid Grosvad.

Närmaste lagliga graffitivägg finns i industrihamnen i Norrköping. Denna plats är välkänd sen flera årtionden och många av landets stora graffitikonstnärer och talanger har målat där. Likaså skaparglada ungdomar, skolklasser, barn, arbetsplatser, fritidsgårdar och vuxna som ser tjusningen i publik konst som är tillgänglig för hela allmänheten.

Vi i Finspång ska väl inte vara sämre? För visst är vi en ort full av skaparglada och kreativa själar!
Dessa personer kommer alltid att finnas och visst vore det väl bättre att ge dem en fast samlingspunkt där man tillsammans kan skapa, måla och hitta en gemensam plattform på laglig och trygg väg?
Dessutom får allmänheten tillgång till lokal konst, i nära anslutning till city, badhus och skejtpark.

I framtiden kan skolor, fritidsgård och andra samlingsplatser för barn och ungdomar samlas vid denna plats för att skapa tillsammans, ha workshops och låta kreativiteten flöda fritt.

Win win för alla!

Med detta förslag vill jag vidga Finspångsbornas vyer och möjliggöra en kreativ och skapande atmosfär som är tillgänglig för alla.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/graffiti

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Isabella Lindquist 2019-10-08
2 Jenny Dellemyr 2019-10-08
3 Linnea Påhlssob 2019-10-08 Awsome ide ju!!!
4 Millan Svensson 2019-10-08
5 Alice Lindquist 2019-10-09
6 Roberth Karlsson 2019-10-09
7 Evelina Ramnemo 2019-10-09
8 Elma Källström 2019-10-10
9 Lisa Waldeck 2019-10-16
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Isabella Lindquist

Startdatum

2019-10-08

Slutdatum

2020-01-08

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

9 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter