E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Väntsal Busstationen

Sammanfattning

Öppna en väntsal vid busstationen

Beskrivning

Då all busstrafik flyttades till Stationsområdet i Finspång borde det också finnas möjlighet för resenärer att få vänta på sina bussar inomhus.
I dagsläget används vår skolbyggnad Bildningen som väntsal där också toaletterna nyttjas av allmänheten som väntar på buss/ar.
Då Bildningen inte längre är en offentlig byggnad (efter det att Finspångs Bibliotek flyttat till andra lokaler) tvingas vi dagligen att avvisa människor från våra lokaler.
Det finns i dagsläget en byggnad som står tom i anslutning till busshållplatserna och det verkar knappast logiskt att inte nyttja (åtminstone delar av) dessa tomma lokaler till väntsal. Dessutom har denna byggnad tidigare tjänat som väntsal.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/335

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anette Lindberg 2019-12-06
2 Åke Dahlqvist 2020-01-28
3 Annelie Joelsson 2020-03-02
4 Helene Andersson 2020-03-03
5 Anna Håkanson 2020-03-03
6 Linus Andwrsson 2020-03-03
7 Linn Laszlo 2020-03-03
8 Nora Nyander 2020-03-03
9 Lisa Olsson 2020-03-03
10 Emma Persson 2020-03-03
11 Karl Andersson 2020-03-03
12 Åsa Aktner 2020-03-04
13 Jörgen Johansson 2020-03-05
14 Ann-Margret Blomquist 2020-03-05
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Anette Lindberg

Startdatum

2019-12-06

Slutdatum

2020-03-06

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

14 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter