E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Bättre ordning på parkeringsplats

Sammanfattning

Det här ju nu blivit betalparkering på det så kallade stationsområdet. Jag tycker att det nu vore lämpligt att man nu såg till att få lite bättre ordning på platsen.

Beskrivning

Asfaltera upp parkeringsplatsen och måla upp rutor för parkering.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/437

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Susanne Arfvedsson 2021-04-23 Ska detta bli en permanent parkering borde kommunen tänka till.
Vad är planeringen framåt för denna plats egentligen. Inte slösa med våra skattepengar.
2 angelica dahlin Palm 2021-04-24
3 Leif Andersson 2021-08-26 Jag tycker att denna parkering skulle vara avgiftsfri men tidsbegränsad.
4 anders karlsson 2021-09-07
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Tommy Ståhl

Startdatum

Slutdatum

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

4 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter