E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Butiks skyltningen vid centrum/Bergslagsvägen.

Sammanfattning

Affärsverksamheterna/butikerna i centrum bör ha en skyltning och belysning som följer bruksmiljön.

Beskrivning

Bevarande, fint, trevligt, levande centrum.
En stad som Finspång borde värna om och bevara bruksmiljön i och runt centrum.
Affärsidkare bör/borde följa någorlunda samma stil på skyltfönster och sin egen affärsskylt. Helt enkelt följa den bruksstil som finns.
Bort med plast skyltar och neonskyltar av olika slag och storlekar.
Ge oss ett centrum att flanera i och njuta av byggnader och miljö.
Det lockar säkerligen hit turister.


Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/butiksskyltning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Johnny Bolund 2021-04-29 Bra förslag!
Jag är till och från på besök i Finspång och tycker att bruksmiljön runt slottet är ett värdefullt kulturarv! Finspångs centrum borde på ett bättre sätt avspegla ortens förflutna och att det fortfarande är en viktig industriort.
2 Carita Numfeldt 2021-05-03 Ett mycket trevligt förslag. Visst borde vi värna om det som Finspång är kännt för, nämligen bruksmiljön. DEnna miljö ska väl också återspeglas i vårt centrum.
Information

Status

Inte samlat tillräckligt antal underskrifter

Förslagsställare

Susanne Arfvedsson

Startdatum

Slutdatum

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

2 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter