Tillagningskök

Sammanfattning

Att skapa ett tillagningskök på ett bra ställe inom Finspångstätort.

Beskrivning

Förslaget är att på Bergska skolan bygga ett tillagningskök istället för att bygga ett tillagningskök på Högalidsskolan. Vid Bergska skolan finns bättre möjligheter att leda in och leda ut den tunga trafik som behövs för att transportera maten ut till tätorten jämfört med de vägar som finns runt Högalidsskolan. Vidare så är det på Bergska skolan äldre elever som bättre kan hantera den tunga trafik som då kommer att befinna sig i deras närhet jämfört med de unga elever som går på Högalidsskolan. Bergska skolan har mycket utrymme för verksamhet vilket inte Högalidsskolan har, om tillagningsköket skulle finnas på Högalidskolan skulle en hel del utrymme som idag finns för de elever som går där försvinna och sämre utbildningsmöjlighet för eleverna på Högalidsskolan erhålls.

Direktlänk till eFörslaget

https://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/Finspangsmat

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Daniel Nord 2014-09-08
2 Stina Nord 2014-09-08
3 Matias Svenningsson 2014-09-08
4 Anette Svenningsson 2014-09-08
5 Mette Gunder 2014-09-09 Låter bra.
6 Ulrika Jansson 2014-09-09
7 Anna Moberg 2014-09-09
8 Jonas Nilsson 2014-09-10
9 Lena Johansson 2014-09-10
10 Ida Grönborg 2014-09-10
11 Gunvor Hellström 2014-09-11 Gunvor Hellström
12 Markus Nyman 2014-09-11 Bra förslag som gynnar de yngre eleverna på Högalidskolan samt förbättrar en olidlig trafiksituation.
13 Therese Nyman 2014-09-11
14 Inge-Britt Grönborg 2014-09-11 Inge-Britt Grönborg
15 Malin Creutz 2014-09-11
16 Magnus Creutz 2014-09-11
17 Pernilla Ahnstedt 2014-09-11
18 Davood Naderi 2014-09-12 Bra förslag.
19 Fatemeh Shirazi 2014-09-12
20 Anette pettersson 2014-09-12
21 Cecilia Klintberg 2014-09-12 Cecilia Klintberg
22 Josefine Ersman 2014-09-12
23 Peter Andersson Ersman 2014-09-12
24 Ewa Skatka 2014-09-13
25 Tommy Lindgren 2014-09-13
26 Åsa Lawrot Hedlund 2014-09-13
27 Maria Sköld 2014-09-14
28 Jimmy Svensson 2014-09-14 Jimmy Svensson
29 Maria Blomstedt 2014-09-14 Ett genomtänkt förslag eftersom det är små barn som berörs på Högalid.
Bergska verkar lämplig både tillgänglighetsmässigt samt vilken åldersgrupp som berörs.
30 Jessica Torstensson 2014-09-14
31 Sami Honka 2014-09-14
32 Elin Håkansdotter Magnusson 2014-09-15 Mycket bra förslag!
Bästa möjliga användning av lokalerna för eleverna!!!
33 jens pettersson 2014-09-15
34 Fredrik Reif 2014-09-15
35 Jenny Reif 2014-09-15
36 Mats Blomstedt 2014-09-15 Trångt skolområde med små barn (6-10år) ska inte behöva har mattransporter kring sig.
37 Niclas Jönsson 2014-09-16
38 Yvonne Johnsson 2014-09-16 Yvonne Johnsson
39 Louise Ramlöv 2014-09-16 Louise Ramlöv
40 Jessica Andersson 2014-09-17 Jessica Andersson
41 Liisa Grip 2014-09-17 Liisa Grip
42 Göran Jonsson 2014-09-17
43 Marie Staf 2014-09-18
44 Henrik Göhl 2014-09-18
45 Mats Uppenberg 2014-09-20 Tung trafik och små barn går inte riktigt ihop.

Vid bergska skolan är det redan sen tidigare tung trafik i området.

Infrastrukturen vid Bergska är mer lämpad för detta ändamål än den är vid Högalid.

Den stora transportleden väg 51 ligger ju precis bredvid Bergska. Högalid är placerad i ett villaområde . Vägar och gator är där inte planerad för tunga lastbilstransporter.


46 Lena Svensson 2014-09-22
47 Sara Williams 2014-09-22
48 Caroline Esping 2014-09-24 Caroline Esping
49 Pia Karttunen 2014-09-25
50 Pernilla Carlsson 2014-09-30
51 Monika Lodel 2014-10-02 Monika Lodel
52 Ann Sköld 2014-10-02 Bra förslag
53 Ingrid Nord 2014-10-06 Väldigt genomtänkt förslag!
54 Lotta Asklöf 2014-10-21
55 Kristoffer Bjernman 2014-11-06 Kristoffer Bjernman
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Daniel Nord

Startdatum

2014-08-29

Slutdatum

2014-11-19

Målgrupp

Allmänt

Signaturer

55 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter